RUSUTSU

Prime Rusutsu 200 Tsubo Land

Prime Rusutsu 200 Tsubo Land

RUSUTSU | Land

Land 660.00㎡

JPY 44,000,000

Kimobetsu Town Development Land

Kimobetsu Town Development Land

RUSUTSU | Land

Land 16,256.00㎡

JPY 48,000,000

Midori

Midori

RUSUTSU | House

Floor 154.61㎡Land 330.00㎡
4 3

JPY 132,000,000

Rusutsu Development Land

Rusutsu Development Land

RUSUTSU | Land

Land 6,148.16㎡

JPY 108,000,000