RUSUTSU

Midori

Midori

RUSUTSU | House

Floor 154.61㎡Land 330.00㎡
4 3

JPY 98,000,000

Rusutsu Development Land

Rusutsu Development Land

RUSUTSU | Land

Land 6,148.16㎡

JPY 108,000,000

Rusutsu Investment Land

Rusutsu Investment Land

RUSUTSU | Land

Land 3,954.00㎡

JPY 59,000,000

Central Rusutsu Land A

Central Rusutsu Land A

RUSUTSU | Land

Land 230.00㎡

JPY 17,400,000